Tisková zpráva

České regiony mají zajímavé turistické destinace

Je tomu už 13 let od založení nekomerční televizní společnosti Czech-American TV, která vysílá své pořady na kabelové televizi v USA. Relace sleduje 2,5 milionu diváků v šedesáti amerických městech na televizních obrazovkách a další desítky tisíc diváků prostřednictvím internetového vysílání na webových stránkách televize. Veškeré pořady jsou vysílány v anglickém jazyce.

Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace, a také mimo jiné přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu pravidelných pořadů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.

Celý program televize přispívá k vnímání České republiky a jejích regionů jako velmi zajímavé a bezpečné turistické destinace.

O fungování organizace se stará více než 40 odborníků z Ameriky a zejména z Čech. Jsou mezi nimi programátoři, grafici, kameramani, překladatelé, marketéři a mnoho dalších. Díky spolupráci s vysokými školami se počet členů stále zvyšuje. Zapojeni jsou studenti z Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Stále se pracuje na nových projektech a vylepšení. Například na jaře bude pro chytré telefony ke stažení speciální aplikace Czech-American TV.

Mezi důležité partnery patří také krajské úřady, se kterými je televize ve skvělé kooperaci. To má za následek neustálé zlepšování a zkvalitňování vysílaných pořadů. Samy kraje, města a jiné příspěvkové organizace se podílejí na tvorbě vysílání například tím, že televizi poskytují kvalitní videomateriály o svém okolí. Mohou se tak zviditelnit u několika milionového počtu zahraničních turistů a vyzdvihnout se jako místo, které skutečně stojí za návštěvu. Na webových stránkách organizace www.catvusa.com naleznete další informace o projektu Czech-American TV.

Monika Pleskotová
Tisková mluvčí Czech-American TV

 

 

Ilustrační obrázky ke stáhnutí jsou k dispozici níže

catvusa.com

czechamericantv

Logo.Czech.American.TV